Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries Welkom bij de Protestantse Gemeente te Vries

 

Zondag 21 april 10.00 uur; lenteviering m.m.v. Quint Essence

Voorganger is mevr. Wilma Klok. Organist is Jaap Berghuis. U bent van harte welkom! U kunt de viering ook live volgen, of later terugzien, via kerkdienstgemist

Vanaf Pasen brandt tijdens de vieringen de nieuwe paaskaars


Nieuws uit classis en synode PKN

Nieuwsbrief classispredikant december 2023

Leden gezocht voor het classicaal college Bezwaren en Geschillen

Binnen het classicaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (CCBG) in Groningen – Drenthe ontstaan op korte termijn twee vacatures. Het CCBG is het orgaan binnen PKN waar eventuele bezwaren tegen een besluit van een kerkenraad, een classicale vergadering of een ander kerkelijk lichaam in het ressort van een classis kunnen worden ingediend. Het college toetst of de besluiten zijn genomen volgens de in de kerkorde voorgeschreven procedures en of deze voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Geinterresseerd? Lees meer


Informatieboekje

Er is een informatieboekje beschikbaar voor gemeenteleden over 'Wie, wat, waar en hoe'  in Protestantse Gemeente te Vries. U kunt dit digitaal opvragen bij de Scriba.

Koffiemiddag

Woensdagmiddag 1 mei is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. Vanaf 14.30 uur bent u weer welkom in het Ontmoetingshuis. 


Kloosterweekend?

Een weekend naar het klooster? De Ambtsgroep Leren nodigt u uit om mee te gaan naar het klooster van de Minderbroeders Franciscanen in het Brabantse Megen. Van vrijdag 19  tot en met zondag 21 april  2024. Lees meer.. 25 april 19.00 - 19.30 uur Adventskerk Assen Lectio ~Divina

Lees meer hiernaast in de Flyer: In mij bloeit de jasmijn...

Hier kunt u meer informatie downloaden m.b.t. de eerste avond  over Etty Hillesum. 

 

terug