Vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon
In de Protestantse gemeente bestaat de mogelijkheid om altijd contact op te nemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij onveilge situaties. Persoonlijke situaties, maar ook wanneer u signalen ontvangt over een onveilige situatie. Schroom niet wanneer u denkt, ik moet hier iets mee! Hieronder staat beknopt iets over het werkveld van de vertrouwenspersoon.


In Vries is dhr. Jos Roosendaal, Drosten 4, 9481 GE Vries, vertrouwenspersoon. U kunt hem bereiken via telefoon 0592-543011 of per emailDe taken van de vertrouwenspersoon richten zich op volgende aspecten:

  • zichtbaar zijn in de gemeente (via kerkblad en website) en voor taak-en ambtsdragers van de gemeente
  • eerste aanspreekpunt en luisterende steun voor mensen uit de gemeenten die in vertrouwen iets kwijt willen over wat nu speelt of in het verleden heeft afgespeeld aan grensoverschrijdend gedrag
  • meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden
  • op verzoek en met instemming van de melder deze in bijzondere omstandigheden vertegenwoordigen
  • melders en anderen adviseren over mogelijke vervolgtrajecten
  • handelen volgens de protocollen en advies vragen bij het Meldpunt SMPR
  • zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp (bijv. advocaat via Langzs).
terug