Margriet Bussemaker Margriet Bussemaker

Op 7-jarige leeftijd ben ik met orgellessen begonnen op de muziekschool in Groningen. Toen ik 15 jaar was, ben ik eens ingevallen als organist bij de Baptistenkerk in Groningen en omdat er niemand anders was, heb ik dit 5 jaar gedaan. 

Hierna ben ik gevraagd door de besturend zuster van het Diaconessenhuis om op zondagmorgen een kwartier het zusterkoor te begeleiden met geestelijke liederen. Na een halfjaar was het nieuwe Diaconessenhuis aan de van Ketwich Verschuurlaan klaar en werd het zusterkoor opgeheven. Vanaf dat moment was er elke zondag een kerkdienst. Ik ben toen gevraagd of ik bij deze diensten wilde spelen. Dit heb ik 37 jaar elke zondag gedaan. 
Na de fusie met het RKZ en de verhuizing naar de van Swietenlaan (nu Martiniziekenhuis) waren er meer organisten. Toen het orgel door een verbouwing in de opslag ging, heb ik een aantal jaren op een keyboard gespeeld. Dit gaf geen voldoening en daarom zocht ik een andere plek en dat werd de prachtige dorpskerk in Vries. 
Jarenlang heb ik les gehad in de Der Aa-kerk van Johan van Meurs. Toen het orgel in de Der Aa-kerk weer herplaatst was, heb ik hier een aantal jaren les gehad van Peter Westerbrink. Na mijn pensioen ben ik weer met lessen begonnen bij Léonore Lub en dat doe ik nog steeds. 
Omdat ik altijd geïnteresseerd was in liturgie, heb ik hiervoor diverse cursussen gevolgd en enkele jaren geleden mijn bevoegdheid III gehaald van de PKN. Verder speel ik af en toe tijdens de dienst op het prachtige orgel in Peize en ben ik invalorganist bij de Schola Gregoriana Roden.
terug