Kerkblad de Brug Kerkblad de Brug

De Brug is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Vries en verschijnt 10 keer per jaar, een prachtig full color blad. In De Brug vindt u nieuws uit onze gemeente, een persoonlijke rubriek van een van de voorgangers, informatie over de kerkdiensten en over interessante activiteiten. We besteden ook aandacht aan ontwikkelingen in breder kerkelijk en maatschappelijk verband.


Het Kerstnummer van de Brug bevat elk jaar een uitgebreide bijlage m.b.t. de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Dit nummer gaat daarom naar alle gemeenteleden toe.

 

Praktische gegevens

terug