Jeugd en Kerk

Jeugd en Kerk

Lina de Leeuw is contactpersoon nevendienst, contactpersoon algemeen voor de jeugd is Esther de Vegt. Nevendienst is er elke 1e en 3e zondag van de maand voor alle schoolgaande kinderen, basis- en voortgezet onderwijs. 06 41870038 linadeleeuw@gmail.com   

LET OP: in de zomervakantie is er geen nevendienst. Voor de jongere kinderen is er in die periode voorzien in kleurplaten en kleurtjes/stiften. Deze kan je krijgen bij de koster, of bij de mensen die de techniek regelen, achter in de kerk.

Tijdens de morgendienst is er oppas mogelijk voor kinderen tot 4 jaar. Omdat er niet elke week kinderen zijn waar op gepast moet worden is het handig om uiterlijk de vrijdag, voorafgaande aan de zondag waarop oppas gewenst is, even contact te zoeken met de contactpersoon van de oppasdienst mw. Marije Koops, telefoon 0592-544124 of mail.

Organisatorisch valt Jeugd en Kerk onder de ambtsgroep Vieren

terug