College van Diakenen College van Diakenen

Diaconie: 'Helpen waar geen helper is'

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Ook hier in de Bonifatiuskerk in Vries. De diaconie wil er zijn voor iedereen die in acute financiële of sociale nood verkeert, of je nu wel of niet tot de kerkelijke gemeenschap behoort. De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en ver weg en proberen daar te zijn waar hulp nodig is. 
We willen hierin iets laten zien van onze verbondenheid met God en mensen, laten zien wat Zijn bedoelingen met ons en met elkaar kunnen zijn.
De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen of de weg wijzen in de richting van hulp door instanties.

Wat betekent dit in de praktijk? Wat voorbeelden.

  • Het is soms moeilijk om financieel rond te komen bij bijzondere uitgaven rond ziekte, ouderdom of handicap. Als er geen andere regelingen zijn, kan de diaconie mogelijk helpen een oplossing te vinden en eventueel financieel bij te springen
  • Als je je eenzaam voelt en behoefte hebt aan een praatje kan er iemand een kopje koffie of thee komen drinken.
  • Als je iemand nodig hebt die boodschappen met je wil doen gaan we dat regelen.
  • Als je in of rond huis kleine klusjes hebt die zelf niet meer lukken zorgen wij dat er iemand komt helpen.

Kortom u kunt met uw hulpvragen altijd bij ons terecht en waar mogelijk gaan we helpen!
We zijn bereikbaar via ons e-mailadres: diaconie@pkn-vries.nl

Natuurlijk mag u ons ook persoonlijk aanspreken en wat we ook waarderen is, als u iemand weet die hulp nodig heeft, dat u hem of haar erop attendeert dat zij/hij contact met ons kan zoeken. Vindt iemand dit moeilijk, dan kunnen wij dat contact ook leggen.

Op deze pagina stellen we ons even aan u voor, zodat u een gezicht heeft bij de leden van de diaconie.Van links naar rechts:

Herma van Goor, voorzitter
Esther Hollander, secretariaat en contact naar De Brug
Rieks Hollander, penningmeester
Anton Zeldenrijk, Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Hans v.d. Berg, Giften en algemene zaken
Remco van der Sande
Cora Kors, notulist


Ons beleidsplan 2020-2024
 


Onze bijzondere projecten 2023/2024

Moldavie, zorg voor kinderen en kwetsbare ouderen

Naast activiteit dichtbij huis, houdt de diaconie zich in het kader van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (kortweg ZWO), de naam zegt het al, met projecten verder weg. Elk jaar kiezen we daarvoor i.s.m. kerkinactie een speciaal project. Dit jaar is dat Moldavie. 
Klik op de afbeelding en lees er alles over!


Hart voor Swaziland

Elk jaar omarmen we ook een project wat ingediend wordt door een gemeentelid of iemand uit het dorp. Vaak zijn dat projecten waar de indiener erg bij betrokken is en die wel een steeuntje kunnen gebruiken! Daarvoor organiseren we dan bv. het jaarlijkse stamppotten buffet, de oliebollenactie, een paar keer een collecte. We houden u op de hoogte! Dit jaar doen we dit voor een project van Brigitte en Anne van der Zaag in Swaziland. Birgitte is een dochter van Joke en Lex Ernst.
Klik op de afbeelding voor de website.


Klik op de foto hiernaast voor een prachtig overzicht van het werk van Birgitte en Anne
   
 

Opbrengsten Acties Hart v. Swaziland
 Stamppottenbuffet  €1025,-
 Collecte 29/10  €135,06
 Kerststukjes  €620,-
 Oliebollenactie  €1000,-
 Totaal  €2780,06                                 
 

Het Wapen van Vries

In het Wapen van Vries zijn voor een langere periode 40 asielzoekers gehuisvest. Eerder werden zijn in de Laarkerk in Zuidlaren opgevangen. In deze crisisopvang wordt de maatschappelijke en medische zorg door INLIA geregeld. Raymond Vijfschaft, de huidige uitbater van het Wapen van Vries, zorgt voor ‘Bed, Bad en Brood’, zoals het COA dit omschrijft. Herma van Ee en Joke Gerds coördineren vanuit de Diaconie van de Protestantse gemeente in Vries alles rondom de vrijwilligers (o.a. lessen Nederlands, de ritjes naar de dokter). Wil je meedoen en heb je vragen? Zij zijn altijd bereikbaar via wapenvanvries@pkn-vries.nl 


Collectes

In de zondagse vieringen wordt  gecollecteerd voor verschillende doelen. Meestal zijn er 3 collectes. Dat is ook een taak van de diakenen. In het collecterooster 2024 kunt u zien waarvoor op welke zondag wordt gecollecteerd en waaraan u kunt doneren. Dit kan ook via de bank of via de GIVT app. Alle bijzonderheden hierover vindt u in dit document (volgt). Verder hebben diakenen een speciale taak in de dienst bij de viering van het avondmaal.


Onze activiteiten

Er zijn best veel activiteiten onder de paraplu van de diaconie, maar dat hoeven we niet allemaal zelf te doen, veel mensen helpen ons daarbij, zoals het inzamelen voor de voedselbank elke maand, we hebben sindskort een voedselkastje. Zie homepage.

Mogelijkheden voor vakanties met aandacht, klik hier

 

terug