Ambtsgroep Vieren Ambtsgroep Vieren

Paaskaars 2024

Thema 'Ga mee'

Jezus is het Licht van de wereld, wij staan er met Pasen weer extra bij stil. Het thema van de PKN is in 2024 ‘Ga mee’. Licht en thema zijn op de Paaskaars verbeeld met mensen die op weg zijn naar het Licht via een trap van hoop (in de kleuren van de regenboog), ze staan langs het levende water en in de vruchtbare grond (de kleuren blauw en groen, beeld van geloof hoop en liefde).



Wat is en doet de Ambtsgroep Vieren? 

De Ambtsgroep Vieren heeft als doel:
  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst. We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten, bijvoorbeeld door het houden van jeugd- en cantatediensten;
  • Te luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aan te gaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels, Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid. We organiseren en coördineren de diensten en bespreken vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren 
terug