Financien


Tweemaal per jaar wordt er vanuit het College van Kerkrentmeesters een financieel beroep op de gemeenteleden gedaan. In januari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Het geld wat deze actie opbrengt, komt geheel ten goede aan de plaatselijke kerk. Het is van groot belang dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert om zo het plaatselijke kerkenwerk in stand te houden. 
 
In mei wordt jaarlijks de inzameling gehouden voor het Solidartiteitsfonds. De opbrengst hiervan komt ten goede aan een landelijk fonds, waarop plaatselijke kerken een beroep kunnen doen, die minder financiële middelen hebben.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 maart onder de toren en op donderdag 19 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter