College van Kerkrentmeesters


Algemeen

Het college van kerkrentmeesters verzorgt namens de kerkenraad het beheer over de roerende en onroerende eigendommen en de financiële middelen van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

Het College voert de volgende werkzaamheden uit:
  • Zij draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten.
  • Zij beheert de roerende en onroerende eigendommen van de gemeente.
  • Zij maakt tweejaarlijks een beleidsplan en evalueert dit door middel van een jaarverslag.
  • Zij draagt zorg voor de geldwerving van en voor de gemeente en beheert de financiën van de gemeente.
  • Zij stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.
  • Zij voert het personeelsbeleid.
  • Zij houdt de ledenadministratie bij.
  • Zij houdt de registers, het doopboek en het belijdenisboek bij.
  • Zij zorgt voor het beheer van de archieven van de gemeente.
TARIEVEN Verhuur Ontmoetingshuis vindt u hier!


Samenstelling:

Jelle Elzinga, ouderling/kerkrentmeester, voorzitter
Bartha Kuiper:secretaris/ouderling-kerkrentmeester
Ruud Vos: penningmeester-kerkrentmeester
Erik Poel:kerkrentmeester technische zakenBegroting 2017 


Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 18 maart onder de toren en op donderdag 22 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter