Missie/visiebeeldmerkdorpskerkwebsite.jpgDe Protestantse Gemeente te Vries is een levende, 
christelijke gemeente midden in het Drentse dorp Vries. 

Wat is onze missie?De missie van onze gemeente is het vormen van één geloofsgemeenschap voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. 
Wij laten ons daarin inspireren door het evangelie van Jezus Christus waarin 
de mens wordt opgeroepen God en de wereld te dienen.

De kern van het gemeentezijn is drieledig:
  • Groeien in de relatie met God
  • Groeien in de relatie met elkaar
  • Groeien in de relatie met de wereld
Deze drievoudige betrokkenheid vormt de onvervangbare kern van de protestantse gemeente te Vries. Geen van deze drie is te missen zonder het kerkelijk leven wezenlijk te kort te doen. In samenhang hiermee is persoonlijke groei als mens en als gelovige onmisbaar.

Wilt u meer weten over ons en ons beleid? Download dan hier het beleidsplan 2014-2018

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 maart onder de toren en op donderdag 19 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter