Ambtsgroep Vieren


Paaskaars 2017

~ Thema: '500 jaar reformatie' ~paaskaars_2017_2.jpg

Als basis ziet u een kerk (de Bonifatiuskerk). Het gebouw
verbeeldt de algemene christelijke kerk zonder muren, met kleurrijke kamers die staan voor pluriformiteit in de huidige
tijd van de protestantse gemeente. Het kruis en de V-vorm (verdraagzaamheid, vrede, verandering, vrijheid en veel-
kleurigheid) zien we terug in de afbeelding. De weg naar
het licht loopt door de kerk heen en passeert de deur met          de boekrol stelling 62. De stelling van Luther die de        verdieping aangeeft: 'de ware schat van de kerk is het heilig evangelie van de heerlijkheid en de genade van God'.

Wat doet de Ambtsgroep Vieren? 

De Ambtsgroep heeft als doel:

  • De veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking laten komen in de diverse onderdelen van de eredienst.              We doen dit, onder andere, door te variëren in diensten.     Zoals bijvoorbeeld jeugd- en cantatediensten; 
  • Luisteren naar wat er leeft binnen onze gemeente en de maatschappij; 
  • De uitdaging aangaan om andere vormen van vieren te zoeken voor jong en oud.
 
Zo hopen we de lofzang in beweging te houden!

De reguliere zondagse erediensten, de maandelijkse vieringen    in de Kornoeljehof, de diensten bij Visio 'de Brink', de openluchtdienst bij Visio 'de Brink' en de dienst 'Biebels,      Bomen en Bloazen' vallen onder onze verantwoordelijkheid.       We organiseren en coördineren de diensten en bespreken     vooraf de inhoud en vorm van de liturgie. Achteraf evalueren          we de diensten met elkaar.

De samenstelling van de ambtsgroep is een afspiegeling van de gemeente en staat onder leiding van de ouderling Vieren. We vergaderen ongeveer 6x per jaar.

Wilt u meer weten? Heeft u opmerkingen? Of heeft u misschien suggesties voor een leuke dienst? Graag horen wij dit van u!

Aanspreekpunt:
Magdaleen Berkhof, ouderling Vieren   
Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 mei onder de toren en op donderdag 24 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter