Bachensemble Vries


Het Bachensemble Vries is in 2006 opgezet ter ondersteuning van de cantatediensten van de Protestantse Gemeente te Vries in hun oude dorpskerk, de Bonifatiuskerk. Het koor bestaat uit 22 geoefende koorzangers uit Vries en omgeving, het orkest uit 15 betere amateurmusic soms aangevuld met enkele professionals. Luuk Tuinder heeft de artistieke leiding over het gehele ensemble. Els Veltheer is concertmeester van het instrumentaal ensemble. Solisten worden door Luuk geworven uit het Groot Omroepkoor.
 
bachensemble_vries.jpg
Bachensemble Vries (juni 2007) - © foto KIA
 
Het Bachensemble Vries studeert meermalen per jaar een cantate in. Ze voert zo'n cantate dan 4 keer uit in kerkdiensten op twee achtereenvolgende zondagen. Andere kerkgemeenten kunnen op geplande zondagen een beroep op het ensemble doen. Hieronder staan de geplande data, de cantates en de (resterende) mogelijkheden.
 
planningcantatelocatietijd
27 oktober 2019BWV 79
Gott der Herr ist Sonn und Schild
Dorpskerk Schoonebeek 16.30
27 oktober 2019BWV 79

Mariakerk Ruinen 19.00
3 november 2019BWV 79Hervormde kerk Coevorden 10.00
 3 november 2019BWV 79Middeleeuwse kerk Zuidwolde gn 15.00
    
Kerkgemeenten in Noord Nederland, die geïnteresseerd zijn in een cantatedienst, kunnen contact opnemen ( [e-mail] ) voor nader overleg over de precieze mogelijkheden, kosten en voorwaarden.
 
Omdat in koor en orkest met amateurmusici wordt gewerkt en door ondersteuning uit een particulier fonds, blijven de kosten van een cantatedienst binnen de perken. Voorbereidingskosten worden door de deelnemende kerkgemeenten gedeeld. Het Bachensemble verwacht dat de kerkgemeente in of na de dienst een collecte houdt om kosten te helpen dekken. Uit het fonds wordt maximaal de helft van het resterende tekort gedekt.
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 15 maart onder de toren en op donderdag 19 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter