Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 


VIERINGEN FEBRUARI
 
 
Zondag 17 februari 10.00 uur
Ds. Chris de Valk uit Peize gaat voor in het kader van een ruiling in de werkgemeenschap (ds. Altena gaat voor in Peize).
Orde van dienst
Intochtslied: 216: 1, 2 en 3; Gezongen drempelgebed; Votum en Groet; Kyriëgebed plus gezongen responsie Kyrië II; Loflied  Lied 655: 1, 2, en 3; groet, gebed van de zondag; Eerste lezing: Johannes 12, 44 – 50; Lied 282: 1; Tweede lezing: 1 Korintiërs 3, 16 – 23; Lied 282: 2; Meditatie; Stilte; Lied 908:1 en 5; Gebeden Onze Vader; Afkondigingen plus inzameling der gaven; Slotlied 419: 1, 2 en 3; Zegen plus gezongen Amen.

Zondag 24 februari 10.00 uur
We lezen uit Lucas 6, over Jezus die zijn leerlingen kiest en hen onderricht in de geheimen van het Koninkrijk. Voorganger ds. Bert Altena.

VIERINGEN MAART
 
Zondag 03 maart 10.00 uur
Ds. Theo van Beijeren

Zondag 10 maart 10.00 uur   40-dagentijd I
Voorganger ds. Bert Altena, met medewerking van de Cantorij. Diaconale dienst. 
Begin van de 40-dagentijd met het thema: Een nieuw begin.

Zondag 17 maart 10.00 uur   40-dagentijd II
Voorganger ds. Bert Altena.
De lezing is het verhaal van de verheerlijking op de berg, Lucas 9, 28 – 36.

Zondag 24 maart 10.00 uur   40-dagentijd III
Voorganger ds.Ineke Baron uit Veenhuizen.

Zondag 31 maart 10.00 uur   40-dagentijd IV
Voorganger ds. Bert Altena Lenteviering. Tevens Maaltijd van de Heer. Het evangelie van deze zondag is Lucas 15, 11 – 32, de bekende gelijkenis over een vader met twee zonen.


VIERINGEN APRIL

Zondag 7 april 10.00 uur   40-dagentijd V
Voorganger ds. Feike Volbeda uit Groningen.

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 17 februari onder de toren en op donderdag 21 februari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter