Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
Vespers in de veertigdagentijd
Iedere woensdagavond is er om 19.30 een korte en eenvoudige vesper in het koor van de kerk, waar gemeenteleden aan meewerken. We bidden en zingen en zijn stil in een meditatieve sfeer. Een eigen manier om bewust bezig te zijn met geloof en inspiratie in deze periode van voorbereiding op Pasen.
Van harte welkom.

 
Zondag 25 februari 10.00 uur                           40-dagentijd II
In de veertigdagen gaat het van laag naar hoog. De opeenvolgende zondagen worden steeds door een van de perspectieven gekleurd. Vandaag zijn we met Jezus en de drie leerlingen op de berg van de verheerlijking (Mc. 9: 2- 10). Het is een oud verhaal met een rijke symboliek. Na de topervaring wacht er weer de dagelijkse werkelijkheid, maar die staat nu wel in een ander licht. Voorganger ds. Bert Altena.
Orde van dienst
Psalm 16b als drempelgebed (1 x voorzang; 3 x allen) | Kyriegebed (zonder acclamatie) | NLB 547 | Gebed van de Zondag | Projectlied, 1 en 4 | 1e lezing Marcus 9: 2 - 10 | NLB 545 | 2e lezing 2 Petr. 1: 16 - 21 | NLB 160a | Preek | Muzikaal Intermezzo | NLB 1001 | Dankgebed, voorbeden (acclamatie Houd mij in leven..), stil gebed en Onze Vader | Mededelingen en Inzameling | NLB 975: 1, 2 en 3 | Wegzending en Zegen.
 
Zondag 04 maart 10.00 uur                                40-dagentijd III
Voorganger ds. Lieuwe Giethoorn uit Groningen 

Zondag 11 maart 10.00 uur                                40-dagentijd IV
Halverwege de vastentijd vieren we de Maaltijd van de Heer. Het is een liturgische markering die vooruitwijst naar het feest van Pasen. We zijn - met Jezus - onderweg naar het feest van gemeenschap en leven, door de dood heen. Het evangelieverhaal van deze zondag, over de vijf broden en de twee vissen (Joh. 6: 4 - 15) maakt ons daar op een eigen manier op attent.
Voorganger ds. Bert Altena.
 
Zondag 18 maart 10.00 uur                                40-dagentijd V
Voorganger  mw. Esther de Vegt
 
Zondag 25 maart 10.00 uur                                40-dagentijd VI
Voorganger ds. Bert Altena                              
 
 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 18 maart onder de toren en op donderdag 22 maart tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter