Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
20 mei Pinksteren, 9.30 uur
Voorgangers  ds. Bert Altena en mw. Esther de Vegt.
We vieren het Pinksterfeest, waaruit de kerk als wereldwijde gemeenschap is ontstaan. In ons eigen land bestaat de Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan is een bundel Pinksterliederen uit diverse kerken uitgegeven, waar we liederen uit zullen gaan zingen. De Cantorij veleent haar medewerking.
Orde van dienst
Welkom | Cantorij NLB 668 | NLB 672: 1, 3 en 7 | Bemoediging en Drempelgebed | Kyrië | Lied uit bundel De Geest Waait | NLB 686 | Groet | Gebed van de zondag | Moment met de kinderen | Lezing Hand. 2: 1 – 13 | Twee liederen uit bundel De Geest Waait | Overdenking | Muzikaal intermezzo Cantorij | NLB 685 | Dankgebed en voorbeden, Onze Vader | NLB 689 | Mededelingen en Inzameling | NLB 968: 1, 2 en 5 | Wegzending en Zegen.

27 mei, 09.30 uur
Voorganger ds. Lily Burggraaff uit Zwolle 

Zondag 03 juni 09.30 
Voorganger ds. Anita Akkerman uit Assen
 

Zondag 10 juni 09.30 
Voorganger ds. Anja Donker uit Smilde

Zondag 17 juni 09.30 
Voorganger ds. Ineke Clement

Zondag 24 juni 11.00 
Voorganger dhr. Albert Weemstra bij VISIO de Brink
 
Zondag 01 juli 09.30 
Voorganger ds. Rob Fortuin uit Groningen

Zondag 08 juli 09.30 
Voorganger ds. Ineke Clement

Zondag 15 juli 09.30 
Voorganger ds. Cees Verspuij uit Zuidlaren

Zondag 22 juli 09.30 
Voorganger ds. Bert Altena

Zondag 29 juli 09.30 
Voorganger ds. Bert Altena
 
Zondag 05 augustus 09.30
ds. Bert Altena

Zondag 12 augustus 09.30
Voorganger ds. Bert Altena

Zondag 19 augustus 09.30
Voorganger ds. Bert Altena

Zondag 26 augustus 09.30                    Biebels Bomen Bloazen
Voorganger ds. Bert Altena 

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 mei onder de toren en op donderdag 24 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter