Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 

Zondag 21 oktober 9.30 uur
Voorganger ds. Bert Altena, m.m.v. de Cantorij 
Themadienst in samenwerking met de diaconie.

Orde van Dienst:
Psalm 130, met Cantorij | Bemoediging en drempelgebed | Lied 299c: 1 | Lied 538: 1, 3 en 4 | Quiz | Lezing: Marcus 10: 32 - 45 | Lied 992: 1 en 3 (cantorij), 2 en 4 (allen) | Lied 994: 1 (cantorij) en 2, 3 en 4 (allen) | Onze Vader  (lied 370) | Lied 146c: 1, 3 (cantorij), 5, 6 en 7 | Lied 425

Zondag 28 oktober 9.30 uur
Themaviering rond de Herfst. Centraal staat de seizoenstafel, die met een aantal vrijwilligers is gemaakt. Teksten en liederen zijn bij het thema uitgekozen. Het is de eerste in een serie van vier diensten waarin de seizoenen centraal staan. Voorganger ds. Bert Altena
 
Zondag 4 november 10.30 uur ( ivm Hubertusrit)
Voorganger ds. Bert Altena Viering maaltijd van de Heer, dankdag
In de maand november lezen we uit het boek Openbaring. In hoofdstuk 4 lezen we over een visioen uit de hemel dat een nieuw licht op onze werkelijkheid op aarde. Het moeilijke boek Openbaring is alleen maar te begrijpen als we oog krijgen voor die wisselwerking, tussen hemel en aarde.
 
Zondag 11 november 10.00 uur (start wintertijd!!!)
Voorganger ds. Frits de Lange

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 21 oktober onder de toren en op donderdag 25 oktober tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter