Rondom de vieringen


De Protestantse Gemeente te Vries nodigt u allen hartelijk uit bij de zondagse vieringen. Weet u welkom!
(U kunt onze kerkdiensten ook live of later volgen via Kerkomroep.nl. Klik op deze link, kies plaatsnaam Vries, kies vervolgens de datum van de dienst die u wilt beluisteren)

 
 
Zondag 19 augustus 09.30
Voorganger ds. Bert Altena
Paulus en de Politiek
Serie Struikelteksten, zie info

Orde van dienst
Gezongen drempelgebed 298 | Kyriegebed, accl. 367b | Gloria NLB 72: 1, 4 en 7 | Groet | Gebed van de zondag | Kinderlied Paulus is op reis gegaan, MAW 11, 5 coupletten | Lezing Romeinen 13 | NLB 1001 | Verkondiging | Muzikaal intermezzo | NLB 994 | Dankgebed en voorbeden, accl. 368g Onze Vader | Mededelingen en Inzameling | NLB 871 | Wegzending en Zegen.
 
Zondag 26 augustus 10.30                    Biebels Bomen Bloazen
Voorganger ds. Bert Altena
Thema: 'De kracht van het verhaal', zie informatie op de homepage.

Zondag 2 september 9.30 uur
Voorganger ds. Patrick de Vries, Beilen

Zondag 9 september 9.30 uur
Voorganger ds. Bert Altena

Zondag 16 september 9.30 uur
Voorganger ds. Bert Altena

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 19 augustus onder de toren en op donderdag 23 augustus tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter