Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.
 
 
Zaterdag 4 augustus 2018
Voorganger mw. Wilma Klok. 
Muzikale ondersteuning door mw. Diny van de Galiën.
Het is een beetje komkommertijd deze periode Veel mensen zijn immers op vakantie, of gaan nog. Bepakt en bezakt. Want wij slepen heel wat mee vanaf ons huis. Naast kleren, vooral ook eten. Het liefst de aardappelen uit eigen tuin of van de groetenboer. Want wat een boer niet kent…..! Gewoon lekkere Hollandse kost!Handen wassen voor het eten. Hierover lezen wij in Marcus 7 (1-23). 
Sommige leerlingen van Jezus gingen eten zonder hun handen te wassen. En dit vonden de Farizeeërs en wetsleraren, die vanuit Jeruzalem, bij Jezus op bezoek waren onrein. 
Handen wassen voor het eten! 
Altijd handen wassen vóór het eten….wat als wij dit niet doen? Zijn wij dan slecht?
Of onrein? Of….


LET OP!  
Zaterdag 8 september 2018
Voorganger is: mw. Ineke Hofman.
Dit is voor één keer de 2e zaterdag van de maand) 
We lezen Marcus 8,27-15:Dragen en gedragen worden, Jules de Korte schreef er al een mooi versje over. Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven om de pijntjes weg te wrijven en de zorgjes weg te doen zonder al te bits te doen als je weer praat over toen. Wie zal dan je bed opmaken en wie doet je kleine zaken en wie zorgt er voor je brood en wie zal er bij je waken op de avond voor je dood.
 
_____________________________________________________________________________
 
Diensten en voorgangers 2018

06 oktober                        mw. Wilma Klok
03 november    H.A.          ds. Bert Altena 
01 december                     mw. Ineke Hofman 
22  december   Kerst         mw. Wilma  Klok
05 januari 2019                 (mw. Ineke Hofman)

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 19 augustus onder de toren en op donderdag 23 augustus tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter