Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 2 februari 
 
Thema: Verwachtingen
In het evangelie van Lucas lezen we hoe Jezus Zijn vaderstad Nazareth bezoekt.
Hij geeft onderwijs in de synagoge en de mensen luisteren naar Hem, vol verwondering. Hét lijkt erop dat ze Hem waarderen….
Jezus voelt dat, maar weet ook dat men uit kijkt naar een wonder. 
Maar dan gaat Jezus twee voorbeelden noemen en toen de mensen in de synagoge dit hoorden werden ze kwaad. Dat wilden ze niet horen……
Voorganger is mw. Wilma Klok. Muzikale ondersteuning is mw. Diny van de Galiën.
 
Zaterdag 2 maart
 
Thema: Kijken met de ogen van ons hart
Een viering waarbij  we stil willen staan bij de strijd tussen goed en kwaad in elk mensenhart. Iets wat niet aan leeftijd is gebonden! We lezen Lucas 6, 39-49. Jezus spreekt daar in een gelijkenis onder andere over de splinter in het oog van de ander terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet.
Voorganger is mw. Ineke Hofman. Muzikale ondersteuning is mw. Diny van de Galiën.
 
_______________________________________________________________
Rooster 2019
 
06 april                     Ds. Bert Altena                               Viering H.A.
20 april                     Mw. Wilma Klok /Ineke Hofman     Goede Vrijdag/ Pasen
04 mei                      Mw. Ineke Hofman
01 juni                      Mw. Wilma  Klok                                   
06 juli                       Mw. Esther de vegt                                   
03 augustus             Mw. Ineke Hofman
07 september           Mw. Esther  de Vegt  (let op: 2e zaterdag)                                 
05 oktober                Mw. Wilma Klok                                     
02 november            Ds. Bert Altena                               Viering H.A.
30 november           Mw. Ineke Hofman (let op datum!)  Eerste Advent
23 december           Mw. Wilma Klok / Ineke  Hofman    Viering Kerst
04 jauari 2020          Mw. Ineke  Hofman              

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 januari onder de toren en op donderdag 24 januari tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter