Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 4 mei
Voorganger mw. Ineke Hofman.
In de dienst zullen we stil staan bij de jaarlijkse dodenherdenking, maar ook bij Bevrijdingsdag. Het is goed jaarlijks de doden te herdenken en de vrijheid te vieren. Op die manier houden we het besef levend, dat de wereld waarin wij vandaag de dag leven en de vrijheid waarin wij leven niet vanzelfsprekend zijn.
 
Zaterdag 01 juni
De zevende zondag van Pasen. De zondag overal tussenin, het weeskind. 
De zondag tussen het vertrek van Jezus naar de hemel en de komst van de heilige Geest met Pinksteren.‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik zal u een andere Trooster geven, die bij u blijven zal’, zei Jezus. Lied 234 uit het liedboek (1973) en lied 663 uit het nieuwe liedboek, vertellen over troost die van de Heilige Geest uitgaat én die in ieder van ons schuilt en zichtbaar wordt in gewone dingen. 


kh_1_juni.pngAl heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.


Voorganger is mw. Wilma Klok. Muzikale ondersteuning door mw. Diny van de Galiën.
 
 
_______________________________________________________________
Rooster 2019                               
06 juli                       Mw. Esther de vegt                                   
03 augustus             Mw. Ineke Hofman
07 september           Mw. Esther  de Vegt  (let op: 2e zaterdag)                                 
05 oktober                Mw. Wilma Klok                                     
02 november            Ds. Bert Altena                               Viering H.A.
30 november            Mw. Ineke Hofman (let op datum!)  Eerste Advent
23 december            Mw. Ineke  Hofman    Viering Kerst
04 jauari 2020          Mw. Ineke  Hofman              

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 19 mei onder de toren en op donderdag 23 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter