Kornoeljehof


 
Iedereen is van harte welkom, ook uw familie of bezoek. Na afloop van de viering is er koffie en thee en is er, zoals gewoonlijk, voldoende tijd voor een ontmoeting en een gesprek. Wilt u deze viering bijwonen en hebt u daarvoor vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.R.Koops 0592-544124

De vieringen in de Kornoeljehof beginnen om 15.30 uur tenzij anders aangegeven.

 
 Zaterdag 2 juni 2018
Voorganger mw. Wilma Klok
‘Er was eens een man.’ 
Het verhaal van Job hoeven we niet aan een tijd, of bekend oord te koppelen. Job wordt bijna als multimiljonair beschreven. Hij heeft alles, volmaakte kinderen, een lieve vrouw, een mooi huis, kortom; er ontbreekt hem aan niets. En, hij had eerbied voor God en deed nooitiets verkeerd. Eigenlijk te mooi, om waar te zijn……bijna een sprookje! Job is een modelgelovige met een modelgezin. 
En dan komt Satan, die een belangrijke vraag stelt aan God. En naar aanleiding van die vraag gaan ze een weddenschap aan. 
Job wordt op de proef gesteld, en hoe?!
 
Zaterdag 7 juli 2018
Voorganger mw. Ineke Hofman.
We lezen uit Matteus, 14, 22-33 'Lopen op het water'. is dit voor ons een mooi evangelieverhaal
of is dat soms onze ervaring van Gods nabijheid en steun in moeilijke periodes van ons leven?
Durven wij te vertrouwen op Gods Woord: ‘wees niet bang, Ik ben er voor jou?’
 
 
Zaterdag 4 augustus 2018
Voorganger mw. Wilma Klok.
 
LET OP!  
Zaterdag 8 september 2018
Voorganger is: mw. Ineke Hofman.
Dit is voor één keer de 2e zaterdag van de maand) 
We lezen Marcus 8,27-15:Dragen en gedragen worden, Jules de Korte schreef er al een mooi versje over. Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven om de pijntjes weg te wrijven en de zorgjes weg te doen zonder al te bits te doen als je weer praat over toen. Wie zal dan je bed opmaken en wie doet je kleine zaken en wie zorgt er voor je brood en wie zal er bij je waken op de avond voor je dood.
 
_____________________________________________________________________________
 
Diensten en voorgangers 2018

06 oktober                        mw. Wilma Klok
03 november    H.A.          ds. Bert Altena 
01 december                     mw. Ineke Hofman 
22  december   Kerst         mw. Wilma  Klok
05 januari 2019                 (mw. Ineke Hofman)

Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op zondag 20 mei onder de toren en op donderdag 24 mei tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis.

Volg ons op Twitter